Home

Begrafenisverzekering Vergelijken

Wij zijn EXPERT in het vergelijken van begrafenisverzekeringen.

100% Onafhankelijk
Altijd up-to-date
Direct afsluiten

De begrafenisverzekering top 4

Yarden Begrafenisverzekering

beoordelingen-yarden8,4 uit 258 beoordelingen

Bereken nu uw premie

€ 8.500,-
€ 5.750,- + € 2.750,-
(Natura + kapitaal)

Kinderen gratis meeverzekerd?
Ja, tot 21 jaar

Direct verzekerd

Meer informatie
Yarden

DELA Begrafenisverzekering

beoordelingen-dela9,6 uit 720 beoordelingen

Bereken nu uw premie

€ 8.500,-
€ 5.750,- + € 2.750,-
(Natura + kapitaal)

Kinderen gratis meeverzekerd?
Nee, wel lage premie tot 25 jaar

Direct verzekerd

Meer informatie
DELA

Monuta Begrafenisverzekering

beoordelingen-monuta8,3 uit 3.020 beoordelingen

Bereken nu uw premie

€ 8.500,-
€ 4.500,- + € 4.000,-
(Natura + kapitaal)

Kinderen gratis meeverzekerd?
Ja, tot 18 jaar

Direct verzekerd

Meer informatie
Monuta

Ardanta Begrafenisverzekering

beoordelingen-ardanta7,0 uit 135 beoordelingen

Bereken nu uw premie

€ 8.500,-
€ 8,500
(Kapitaalverzekering)

Kinderen gratis meeverzekerd?
Ja, tot 18 jaar

Direct verzekerd

Meer informatie
Ardanta

*Gebaseerd op een persoon van 35 jaar uit Amsterdam.
Maak een premieberekening om te zien hoeveel u precies betaalt. De top 4 is op basis van meest gekozen en dus geen advies (reclame).
Update: 01-01-2019

Veelgestelde vragen. Duidelijk.

Wat is een begrafenisverzekering?

Een begrafenisverzekering is een verzekering die de kosten dekt voor uw uitvaart. Dat kan een begrafenis of een crematie zijn. Er zijn drie soorten begrafenisverzekeringen: naturaverzekeringen, kapitaalverzekeringen en een combinatie van deze twee. Bij de naturaverzekering levert de verzekeraar een aantal diensten, terwijl bij een kapitaalverzekering de nabestaanden een bedrag in handen krijgen om de uitvaart te (laten) regelen.
Lees hier verder…

Is het hebben van een begrafenisverzekering verplicht?

Nee, een begrafenisverzekering is niet verplicht. Als u er zeker van bent dat er na uw overlijden voldoende geld beschikbaar is om een uitvaart van te verzorgen, dan is het ook niet nodig om een begrafenisverzekering af te sluiten. Veel mensen zullen echter niet met zekerheid kunnen zeggen of ze over een groot aantal jaren nog 7.000 tot 10.000 euro op de bank hebben staan. Als ze dan hun nabestaanden niet willen opzadelen met de kosten van een uitvaart doen ze er goed aan een begrafenisverzekering af te sluiten.
Lees hier verder…

Hoeveel kost een uitvaart?

Gemiddeld kost een uitvaart in Nederland tussen de 7.000 en 10.000 euro. Een crematie is ongeveer 2.000 euro goedkoper dan een begrafenis. Het exacte kostenplaatje hangt sterk af van uw wensen. Denk hierbij aan de uitvoering van de kist, de aankleding van de afscheidsruimte, wel of geen koffietafel, het aantal rouwbrieven enzovoort. Regionaal en lokaal zijn er ook prijsverschillen. Zo zal een koffietafel in de Randstad duurder zijn dan in Drenthe en zal de ene gemeente meer grafrechten vragen dan de andere.
Lees hier verder…

Ben ik direct verzekerd?

Als u een begrafenisverzekering afsluit moet u meestal een aantal gezondheidsvragen beantwoorden. Zijn die antwoorden bevredigend, dan bent u direct voorlopig verzekerd. Soms heeft een uitvaartverzekeraar extra informatie nodig om uw aanvraag definitief te beoordelen. In een enkel geval kan hij uw aanvraag zelfs weigeren.
Lees hier verder…

Hoe lang betaal ik premie?

Hoe lang u premie betaalt voor uw begrafenisverzekering verschilt van verzekering tot verzekering. Soms betaalt u tot uw 65ste, soms tot uw 80ste of 85ste en soms tot u komt te overlijden. Het totaalbedrag dat u aan premie betaalt kan dan ook behoorlijk oplopen. Het vergelijken van begrafenisverzekeringen kan daarom veel geld opleveren, soms enkele honderden euro’s.
Lees hier verder…

Wanneer kan ik het beste een begrafenisverzekering afsluiten?

Hoe jonger je een begrafenisverzekering afsluit, hoe lager de premie zal zijn. Ook beschikken jonge mensen vaak nog niet over een spaarrekening waarmee een complete uitvaart betaald kan worden. Bij veel verzekeraars kunnen kinderen tot 18 of 21 jaar gratis meeverzekerd worden op de polis van hun ouders. Hoe ouder u bent op het moment van afsluiten van een begrafenisverzekering, hoe hoger de premie zal zijn. De kans om te overlijden wordt immers steeds groter en u heeft minder jaren om het benodigde kapitaal op te bouwen.
Lees hier verder…

Wat is een naturaverzekering?

Een natura begrafenisverzekering houdt in, dat de verzekeraar een pakket van diensten uitvoert na uw overlijden. Het regelwerk en de financiële rompslomp van een uitvaart worden zo uit handen van uw nabestaanden genomen. Bij het afsluiten van de verzekering legt u vast welke diensten er geleverd worden, eventueel aangevuld met uw eigen wensen. De uitvoering daarvan na uw overlijden geschiedt door de verzekeraar, in nauw overleg met uw nabestaanden. Het dienstenpakket staat bij aanvang van de verzekering vast en wordt dus niet beïnvloed door eventuele prijsstijgingen.
Lees hier verder…

Wat is een kapitaalverzekering?

Bij een kapitaal begrafenisverzekering wordt een vooraf bepaald bedrag na uw overlijden ter beschikking gesteld aan uw nabestaanden. Zij kunnen dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan uw uitvaart. Ze kiezen zelf de uitvaartverzorger, hoewel de verzekeraars vaak kortingen aanbieden als gekozen wordt voor verzorgers waar zij mee samenwerken. Ook kunnen zij optimaal rekening houden met uw persoonlijke wensen, als u die aan hen kenbaar heeft gemaakt. Bij een kapitaalverzekering is het verstandig om regelmatig te controleren of het verzekerde bedrag nog overeenkomt met de verwachte kosten voor een uitvaart.
Lees hier verder…

Kan ik overstappen van uitvaartverzekeraar?

Wanneer u niet tevreden bent over uw huidige verzekeraar, dan kunt u overstappen naar een andere uitvaartverzekeraar. Financieel is het echter niet aantrekkelijk. Heeft u een naturaverzekering, dan bent u de betaalde premie kwijt en krijgt u niets terug. Bij een kapitaalverzekering ontvangt u het opgebouwde kapitaal minus de door de verzekeraar gemaakte kosten. Een alternatief is om uw begrafenisverzekering premievrij te maken en een aanvullende verzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar.
Lees hier verder…

Blog. Nieuws over begrafenisverzekeringen.

Meer nieuws over begrafenisverzekeringen

Een begrafenisverzekering afsluiten of niet?

De dood, het is een van de weinige zekerheden die een mensenleven biedt. Toch zijn de meesten van ons er niet graag mee bezig. Dat zouden we eigenlijk wel moeten doen, met name met onze uitvaart. We zouden ons eens moeten afvragen of het niet wenselijk is om die voor onze nabestaanden in ieder geval financieel te regelen. Dan komt al snel een begrafenisverzekering in beeld.

Waarom een begrafenisverzekering?

Allereerst even een uitleg over het woord begrafenisverzekering. Het is een term die door velen wordt gebruikt als ze eigenlijk een uitvaartverzekering of overlijdensverzekering bedoelen. Met een begrafenisverzekering kunt u dus net zo goed een crematie als een begrafenis verzekeren. Eén aanbieder van uitvaartverzekeringen, Nuvema, gebruikt de benaming begrafenisverzekering naast de term crematieverzekering als specifieke uitvaartverzekering. Maar als we het hier hebben over een begrafenisverzekering kunt u ook lezen: uitvaartverzekering.

Maar waarom zou u zo’n begrafenisverzekering moeten afsluiten? Het antwoord is simpel: voor uw nabestaanden. Die wilt u vast niet opzadelen met de kosten voor uw uitvaart (toch al gauw tussen de 7.000 en 10.000 euro momenteel), laat staan met alle rompslomp en zorgen rondom het regelen van die uitvaart. Waarschijnlijk hebben ze zo vlak na uw overlijden heel andere dingen aan hun hoofd.

Geen begrafenisverzekering afsluiten, is dat een optie?

Als u zeker weet dat u voldoende geld op uw bankrekening hebt op het moment van overlijden, dan is het inderdaad financieel niet noodzakelijk om een begrafenisverzekering af te sluiten. Uw uitvaart kan dan uit de erfenis betaald worden. Maar uw nabestaanden blijven dan wel zitten met al dat regelwerk. Het is een afweging die u zelf moet maken in dat geval. Stel uzelf dan ook de vraag of u nu al voldoende geld heeft, maar ook over 10, 20, 30, misschien wel 40 jaar. Want wanneer we doodgaan is niet te voorspellen.

Dus toch een begrafenisverzekering, maar wat is dat eigenlijk?

Voor de meeste mensen is het dus verstandig om een begrafenisverzekering af te sluiten. Maar wat houdt zo’n verzekering nou precies in? Welke soorten begrafenisverzekeringen zijn er?

Met een begrafenisverzekering verzekert u de kosten voor uw eigen uitvaart. U betaalt maandelijks of jaarlijks een premie aan de verzekeraar, die na uw overlijden een bedrag of een dienstenpakket ter beschikking stelt aan uw nabestaanden. In sommige gevallen kunt u ook de gehele premiesom in één keer betalen. Aanbieders van begrafenisverzekeringen vragen dat bijvoorbeeld als u op zeer late leeftijd nog een verzekering wilt afsluiten. Begrafenisverzekeringen zijn onder te verdelen in twee categorieën: naturaverzekeringen en kapitaalverzekeringen.

De natura begrafenisverzekering

Als de verzekeraar na uw overlijden een pakket van diensten ter beschikking stelt, heet dat een natura begrafenisverzekering. Bij het afsluiten van de verzekering bepaalt u zelf welke diensten dat zijn. Zo’n naturaverzekering bevrijdt uw nabestaanden van een hoop regelwerk en rompslomp in een toch al zo zware periode. Wel is het zo, dat ze minder keuzevrijheid hebben om de uitvaart vorm te geven. Een aantal zaken ligt immers al vast. Natuurlijk zal de verzekeraar of de uitvaartondernemer die door de verzekering is ingeschakeld alles in nauw overleg met uw nabestaanden regelen. Ook zit aan veel naturaverzekeringen een vrij te besteden bedrag gekoppeld, waarmee nabestaanden hun eigen wensen kunnen verwezenlijken. Een naturaverzekering is waardevast, omdat er een pakket van diensten wordt verzekerd, dat niet zomaar tussendoor gewijzigd kan worden.

De kapitaal begrafenisverzekering

Heeft u liever dat uw nabestaanden volledig vrij zijn in het organiseren van de uitvaart, dan kunt u het beste kiezen voor een kapitaal uitvaartverzekering. Bij deze verzekeringsvorm wordt er na uw overlijden een bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden, die daarvan de uitvaart kunnen bekostigen. Hoe hoog dat bedrag is bepaalt u zelf bij het afsluiten van de verzekering. Op de website van de meeste verzekeraars vindt u wel een rekenhulp voor het bepalen van de kosten van een uitvaart zoals u zich die voorstelt. Het is bij een kapitaalverzekering verstandig om regelmatig zo’n rekenhulp te raadplegen, om te controleren of het verzekerde bedrag nog steeds voldoende is.

Natura- en kapitaalverzekering in een: de sommen naturapolis

Er bestaan ook mengvormen van natura- en kapitaalverzekeringen. Hierboven was al sprake van een vrij te besteden bedrag bij een naturaverzekering. Dat bedrag kan gezien worden als een kleine kapitaalverzekering. Dan is er ook nog de sommen naturapolis, die door sommige verzekeraars wordt aangeboden. Dit is een kapitaalverzekering, waarbij het verzekerde bedrag niet uitgekeerd wordt aan de nabestaanden, maar in beheer blijft bij de verzekeraar. De nabestaanden declareren vervolgens de kosten voor de uitvaart, die ze zelf organiseren, bij de verzekeraar. Het is een manier om uw nabestaanden de rompslomp van het betalen van rekeningen te besparen. Ook weet u met deze verzekering zeker dat het verzekerde bedrag ook echt aan uw uitvaart besteed zal worden.

Hoe kiest u een begrafenisverzekering?

Als u een begrafenisverzekering wilt afsluiten, is het verstandig om te beginnen met het op een rijtje zetten van uw eigen wensen met betrekking tot uw uitvaart. Heeft u een voorkeur voor begraven worden, of voor een crematie? Wilt u een uitvaart in besloten kring of juist een met zoveel mogelijk mensen? Duidelijkheid over dit soort zaken helpt u niet alleen bij de keuze voor een begrafenisverzekering. Uw nabestaanden zullen het ook waarderen, als u deze wensen vastlegt in uw verzekering of in een document, dat u bijvoorbeeld bewaart bij uw financiële administratie.

Met uw wensen in beeld kunt u met behulp van een begrafeniscalculator bepalen hoe duur de uitvaart ongeveer zal worden. Op basis daarvan kiest u dan in het geval van een kapitaalverzekering voor een bepaald verzekerd kapitaal. Of u kiest op basis van uw wensen voor een bepaald pakket van diensten bij een naturaverzekering. De verzekeringsvorm die u kiest hangt af van uw voorkeur. Wilt u uw nabestaanden zoveel mogelijk vrijlaten in het organiseren van de uitvaart, dan kiest u voor een kapitaal begrafenisverzekering. Wilt u hen juist de rompslomp van het regelen besparen, ga dan voor een natura begrafenisverzekering.

Als u weet wat u wilt verzekeren en welke vorm u daarvoor kiest, dan is het tijd om de producten van de aanbieders van begrafenisverzekeringen te vergelijken. BegrafenisverzekeringExpert.nl is hiervoor een bij uitstek geschikte website. Hier vindt u de verzekeringen van Ardanta, BudgetUitvaartPolis, DELA, Monuta, Nuvema en Yarden, de zes belangrijkste aanbieders van begrafenisverzekeringen. Via een eenvoudig menu komt u eenvoudig uit bij de voor u meest geschikte verzekering per aanbieder. Die kunt u vervolgens met elkaar vergelijken, om zo te komen tot de begrafenisverzekering die het best bij u en uw wensen past.

Besparen op uw begrafenisverzekering

De hoogte van de premie voor uw begrafenisverzekering is afhankelijk van een aantal factoren. Enkele van die factoren zijn:

  • De leeftijd waarop u de verzekering afsluit. Als u op jonge leeftijd een begrafenisverzekering afsluit betaalt u gemiddeld premies over een langere periode. Daardoor zal de premie per maand een stuk lager zijn.
  • De looptijd van de premiebetaling is ook van invloed op de hoogte van de premie. Verzekeraars bieden divers opties aan op dit gebied. Bij sommigen kunt u kiezen voor een periode van 10, 20 of 30 jaar premie betalen, anderen laten de premiebetalingen doorlopen tot u 65, 80 of 85 jaar oud bent. Ook levenslang premie betalen is een optie. Ook hier geldt: hoe langer u premie betaalt, hoe lager die premie zal zijn. Na afloop van de periode van premiebetaling blijft u natuurlijk wel gewoon verzekerd.
  • Ook de inhoud van uw begrafenisverzekering is van invloed op de hoogte van uw premie. Een lager bedrag bij een kapitaalverzekering levert een lagere premie op. Kiest u bij een naturaverzekering voor crematie in plaats van een begrafenis, dan zal de premie ook lager zijn. Een crematie is namelijk ongeveer 2.000 euro goedkoper dan een begrafenis.

Behalve deze factoren, die voor alle verzekeraars gelden, zijn er ook nog de onderlinge verschillen tussen de aanbieders van begrafenisverzekeringen. Hun voorwaarden en dienstverlening lopen uiteen. Het kan hierbij gaan om kleine verschillen, die ook kleine verschillen in premie opleveren. Maar als u bedenkt dat u waarschijnlijk tientallen jaren die premie gaat betalen, dan kunnen de onderlinge verschillen toch oplopen tot honderden euro’s. De ene begrafenisverzekering vergelijken met de andere kan dus heel nuttig zijn.

Conclusie: begrafenisverzekeringen vergelijken loont

Als u dus weet wat u wilt verzekeren en hoe u dat wilt verzekeren, is het zeker aan te raden om begrafenisverzekeringen te gaan vergelijken met elkaar. Via BegrafenisverzekeringExpert.nl vindt u snel de verzekeringen van de voornaamste aanbieders, die voldoen aan uw wensen. Als u die met elkaar vergelijkt, dan kunt u op een goede manier een definitieve keuze maken voor een bepaalde begrafenisverzekering. Soms zullen de onderlinge verschillen klein zijn. Dan is het aan u om af te wegen of u dat kleine beetje extra premie wilt betalen, in ruil voor net die extra service of die net iets gunstiger voorwaarden. Welke kant het kwartje ook opvalt, uw nabestaanden zullen u dankbaar zijn dat u een begrafenisverzekering heeft afgesloten. Maar ook voor uzelf zal het rust geven, als u zich op dit gebied geen zorgen hoeft te maken of later.