|Geen categorie

Wat gebeurt er met je hypotheek bij overlijden?

Het overlijden van een dierbare is voor veel mensen een van hun grootste nachtmerries. Na het overlijden van een partner komt er veel op mensen af. Denk alleen al aan het feit, dat je de komende tijd in je eentje door moet gaan! Zeker wanneer het overlijden van een dierbare plotseling gebeurt, is dit een grote klap voor veel mensen. Door vooraf een uitvaartverzekering af te sluiten, wordt een dergelijke situatie voorkomen. In die zin, dat je begeleid wordt in de fase na het overlijden van je partner. Heb je nog een hypotheek lopen? Lees in dat geval snel [...]

24 januari 2016|Geen categorie|

Handige verzekeringen waar je niet snel aan denkt

Wanneer je voor het eerst in een woning gaat wonen, zijn er verschillende zaken om rekening mee te houden. Er moet bijvoorbeeld een energiecontract worden afgesloten, er moet een contract worden afgesloten met de waterleverancier van je woning, enzovoorts. Daar komt nog bij, dat er verschillende verzekeringen noodzakelijk zijn. Hoewel het afsluiten van verzekeringen voor je woning niet verplicht is, brengt dit verschillende voordelen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij je te maken krijgt met een inbraak in huis. In zo’n geval wil je de schade niet zelf hoeven te vergoeden!Verzekeringen voor je woning Er zijn [...]

24 januari 2016|Geen categorie|

Tips om jezelf en je huis goed te verzekeren

Je moet er niet aan denken, dat je te maken krijgt met een hevige schade aan je woning. In zo’n situatie loopt niet alleen je woning gevaar, maar ook je gezin. Denk bijvoorbeeld aan een brand in huis, een hevige aardbeving, een storm of bijvoorbeeld een overstroming. Het kan de stabiliteit van een woning ernstig verzwakken, met alle gevolgen van dien. Gelukkig zijn er verschillende manieren om je huis en jezelf goed te verzekeren tegen dergelijke vormen van schade. Hoewel het afsluiten van deze verzekeringen niet verplicht is, wordt dit wel sterk aangeraden.Verzekeringen voor het beschermen van je woning [...]

24 januari 2016|Geen categorie|

Waar moet je op letten bij het afsluiten van verzekeringen?

Bij het afsluiten van verzekeringen zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan de dekking van een verzekering, de premie van verzekeringen, de geldigheid van een verzekering in het buitenland, enzovoorts. Wist je bijvoorbeeld dat een autoverzekering wel geldig is in andere landen, terwijl een zorgverzekering dat niet is? Om deze reden kan het verstandig zijn om naast de zorgverzekering een reisverzekering af te sluiten. De reisverzekering dekt je namelijk tegen hoge kosten bij medische ingrepen in het buitenland. Datzelfde geldt voor schade als gevolg van diefstal uit je hotelkamer of tent.Vergelijk verschillende soorten verzekeringen [...]

24 januari 2016|Geen categorie|

Welke dingen moet je regelen als ouder zijnde van een stil geboren kind?

Onder een stil geboren kind verstaan we een baby die al voor of tijdens de geboorte is overleden. Nadat is vastgesteld dat er sprake is van een stil geboren kind zal de wereld een korte tijd stilstaan voor je! Je hebt immers een lange tijd uitgekeken naar de geboorte van het kind. In de emotionele achtbaan die volgt moeten er verschillende keuzes gemaakt worden. Wil je bijvoorbeeld wel of geen onderzoek uit laten voeren naar de doodsoorzaak van het kind? Sommige ouders willen dit graag weten, terwijl anderen hier niet aan moeten denken.Tip: gebruik regelmatig een zwangerschapstest, als je [...]

24 januari 2016|Geen categorie|