Het overlijden van een dierbare is voor veel mensen een van hun grootste nachtmerries. Na het overlijden van een partner komt er veel op mensen af. Denk alleen al aan het feit, dat je de komende tijd in je eentje door moet gaan! Zeker wanneer het overlijden van een dierbare plotseling gebeurt, is dit een grote klap voor veel mensen. Door vooraf een uitvaartverzekering af te sluiten, wordt een dergelijke situatie voorkomen. In die zin, dat je begeleid wordt in de fase na het overlijden van je partner. Heb je nog een hypotheek lopen? Lees in dat geval snel verder.

Hypotheek moet betaald worden

Ook na het overlijden van een partner moet de hypotheek betaald worden. Hierbij wordt de hoofdschuld en eventuele rente geërfd door de erfgenamen. In sommige gevallen wordt een deel van de hypotheek beëindigd. Dit geldt alleen voor mensen die voorafgaand aan hun overlijden een overlijdensrisicoverzekering hebben afgesloten. In de polisvoorwaarden van deze verzekering kun je hier meer over vinden. Lees hier meer over hypotheken, die voor de aanschaf van woningen kunnen worden afgesloten.

Aflossen van een lopende hypotheek

Het kan verstandig zijn om de lopende hypotheek in een keer af te lossen, door de woning te verkopen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de erfgenamen van een dierbare familieleden zijn, omdat de overledene geen partner (meer) had. De woning zou in zo’n geval leeg komen te staan, waardoor het slimmer is om deze te verkopen. Alle lopende leningen kunnen zo in een keer worden afgelost, waarna het overgebleven deel als erfenis kan worden verdeeld over de erfgenamen. Ook wanneer je eigen inkomen niet voldoende is om de volledige hypotheek te dragen, zal de verkoop van de woning noodzakelijk zijn. Na het aflossen van de hypotheek kun je zelf een nieuwe hypotheek afsluiten van een eigen woning.