Toen 50-plus politicus Henk Krol eind 2015 tot tweemaal toe via Facebook overledenen, onder wie schrijver Joost Zwagerman, feliciteerde met hun verjaardag zorgde dat voor veel ophef en verontwaardiging. Maar Krol is zeker niet de enige die zo’n pijnlijke fout maakt. Het bracht uitvaartverzekeraar Nuvema op het idee te laten onderzoeken wat we op het gebied van social media-accounts hebben geregeld voor als we komen te overlijden.

(Bron: nuvema.nl)

Weinig Nederlanders regelen iets

Nuvema vroeg of we weleens nadenken over wat er zou moeten gebeuren met onze Twitter- Facebook- en Instagram-accounts na ons overlijden. Bijna 60% van de Nederlanders bleek dat niet te doen. Een nog groter deel van de ondervraagden, 83%, heeft helemaal niets geregeld op dit gebied. en dat terwijl het kan leiden tot pijnlijke situaties zoals hierboven beschreven, als zo’n account ongewijzigd blijft voortbestaan. Meldingen van verjaardagen en uitnodigingen om een overledene te gaan volgen zijn daar voorbeelden van. Nuvema besloot daar wat aan te doen.

Social media testament

De uitvaartverzekeraar biedt nu de mogelijk om online een social media testament in te vullen. Dat kunt u dan uitprinten en bij uw financiële administratie bewaren, zodat uw nabestaanden weten wat u wilt dat er gebeurt met uw accounts. Globaal zijn er vier mogelijkheden:

  • U laat uw accounts ongewijzigd voortbestaan. Nabestaanden kunnen ze dan nog eens bekijken nom herinneringen op te halen, maar ook kunnen zich de hierboven beschreven pijnlijke situaties voordoen.
  • U laat de accounts inrichten als herinneringsplek. Uw familie en vrienden kunnen dan delen wat zo met u meegemaakt hebben, wat ze voelen en ze kunnen elkaar steun betuigen.
  • U kunt er ook voor kiezen om de accounts op te laten heffen. Nabestaanden moeten daarvoor een verzoek indienen, inclusief overlijdensacte. Het account met al zijn inhoud gaat dan verloren.
  • Tot slot kunt u de beslissing ook overlaten aan uw nabestaanden.

Meer dan alleen begrafenisverzekeringen

Zoals blijkt uit de service van Nuvema doen veel verzekeraars meer dan alleen een begrafenisverzekering verstrekken. Sommigen zijn behalve verzekeraar zelfs ook uitvaartverzorger, anderen bieden extra nazorg aan de nabestaanden. Op een vergelijkingssite als BegrafenisverzekeringExpert.nl kunt u per begrafenisverzekering vergelijken welke service zij verlenen. Service die misschien doorslaggevend kan zijn bij uw keuze voor een uitvaartverzekering.