Mensen tonen minder respect voor een uitvaartstoet. Steeds vaker komen er incidenten in het nieuws, waarbij andere verkeersdeelnemers proberen een uitvaartstoet te doorkruisen. Een afnemend wederzijds respect leidt dan soms tot incidenten die tot nadenken stemmen.

(bron: De Gelderlander)

Rake klappen tijdens een uitvaart

Onlangs probeerde een voetganger een zebrapad over te steken, dwars door een uitvaartstoet heen. Enkele deelnemers aan de uitvaart raakten hierdoor zo verbolgen, dat er enkele rake klappen werden uitgedeeld, hetgeen zelfs tot arrestaties leidde. Ook zijn er incidenten bekend waarbij automobilisten levensgevaarlijke capriolen uithalen om maar niet op een uitvaartstoet te hoeven wachten.

In het tijdschrift Linda stond het verhaal van deelnemers aan een rouwstoet die bij de woning van de overledene bloemen wilden leggen en daarbij bijna van de sokken werden gereden door fietsers en voorbijrazende auto’s. Uitvaartverzorgers beamen dat dit soort gebeurtenissen allang geen uitzonderingen meer zijn. Zij doen een beroep op het gezonde verstand van het publiek en op het respect voor de overledene.

Wat zegt de wet?

Zouden we naast een begrafenisverzekering ook een verzekering moeten afsluiten voor het deelnemen aan een uitvaart? Of wordt een uitvaartstoet beschermd door de wet? Dat laatste is inderdaad het geval, wanneer de stoet duidelijk herkenbaar is. Alle deelnemende auto’s moeten daarvoor een driehoekig zwart vaandel met drie horizontale witte strepen voeren. Vaak verstrekt de uitvaartverzorger deze vaandels. De stoet mag dan niet doorsneden worden en heeft voorrang bij gelijkwaardige kruisingen. Ook moeten voetgangers, zelfs bij een zebrapad, wachten met oversteken tot de stoet voorbij is. Privileges voor uitvaartstoeten bij voorrangskruisingen en kruisingen met stoplichten kent de Nederlandse verkeersregelgeving niet. Maar niet alles hoeft per se via een wet geregeld te worden. Respect tonen voor een overledene door even stil te staan en voorrang te verlenen zou iedereen ook zonder regeltjes moeten kunnen.

Wilt u weten welke regelingen verzekeraars met betrekking tot de rouwstoet hebben opgenomen in hun begrafenisverzekeringen, dan kunt u hun begrafenisverzekering vergelijken op BergafenisverzekeringExpert.nl.