Wat is een kapitaalverzekering?

Bij een kapitaal begrafenisverzekering wordt bij overlijden een bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Die kunnen dat vervolgens vrij besteden om de uitvaart te regelen. U bepaalt zelf hoe hoog de uitkering wordt. Om die hoogte te kunnen bepalen is het belangrijk om te weten wat een begrafenis of crematie kost en ook is het verstandig om uw wensen hiervoor vast te leggen. De hoogte van de premie voor de kapitaalverzekering is afhankelijk van het uit te keren bedrag en van uw leeftijd bij aanvang van de verzekering. Soms stellen verzekeraars ook voorwaarden met betrekking tot de gezondheid van de verzekerde.

De tegenhanger van de kapitaalverzekering is de natura uitvaartverzekering. Daarbij wordt de uitvaart door de verzekeraar geregeld. Ook kunt u zelf geld sparen voor uw uitvaart.

<< Terug naar veelgestelde vragen // Naar begrafenisverzekeringen vergelijken >>